Stick N’ Go Gel CLEAR 15ml | Abstract

18,95

Stick N’ Go Gel CLEAR 15ml | Abstract

Abstract® Stick N’ Go Gel CLEAR is een transparante gel bestemd om Stick N’ Go Tips op de natuurlijke nagel te bevestigen.

Deze blijven, afhankelijk van de staat van de natuurlijke nagel, 3 tot 4 weken zitten.

WAARSCHUWING: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met huid en ogen, irriterend.

Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken, niet laten braken maar onmiddellijk arts raadplegen en deze verpakking laten zien.